Doorgaande leerlijn van groep 4 t/m 8

Lezen in beeld bevat een doorgaande leerlijn voor begrijpend en studerend lezen. Van groep 4 tot en met 8. Met Lezen in beeld behandelt u elk jaar gegarandeerd de leerstof die nodig is om de kerndoelen voor begrijpend en studerend lezen te bereiken.

Begrijpend lezen en ... technisch lezen

Goed technisch lezen is een voorwaarde voor goed begrijpend lezen. Daarom maakt Lezen in beeld in groep 4 ruimte voor technisch leesonderwijs. De methode sluit aan op de Zwijsen technisch leesmethoden Veilig leren lezen (in groep 3) en Estafette Nieuw (in groep 4 tot en met 8). In groep 4 werkt Lezen in beeld zelfs met een extra compact programma. Dat biedt ruimte om dat jaar extra aandacht te besteden aan technische leesvaardigheid.

Begrijpend lezen ... en woordenschat

Zonder woordenschat wordt begrijpend lezen lastig. Onderzoek wijst uit dat kinderen vaak afhaken, zodra ze meer dan 5% van de woorden in een tekst niet kennen. Logisch dus dat Lezen in beeld extra aandacht besteedt aan woordenschat. Met het speciaal ontwikkelde computerprogramma woordenschat Lezen in beeld bijvoorbeeld. Maar ook met de uitgekiende woordenlijst en mogelijkheden voor preteaching aan het begin van elk blok.

Begrijpend lezen en ... taal

Leesonderwijs en taalonderwijs. Natuurlijk hangen ze met elkaar samen. Volgens dezelfde principes als Lezen in beeld ontwikkelde Zwijsen de taalmethoden Taal in beeld en Spelling in beeld. Ook Taal in beeld en Spelling in beeld bieden maximale mogelijkheden voor zelfstandig leren, zijn compact, flexibel en werken met dezelfde thematische opbouw. Als u Taal in beeld en Spelling in beeld al gebruikt, is Lezen in beeld een mooie aanvulling. Werkt u met een andere taalmethode? Dan staat Lezen in beeld prima op zichzelf.Deel met anderen