Hulp bij uw keuze - FAQs

Wilt u starten met Lezen in beeld? Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen. 

Is Lezen in beeld alleen een begrijpend leesmethode?

Nee. Lezen in beeld bevat leerstof op het gebied van begrijpend lezen, studerend lezen en woordenschatontwikkeling. In een compact methodisch programma komen alle belangrijke zaken aan de orde.

Waarom heeft Zwijsen Lezen in beeld ontwikkeld?

Heel veel scholen in Nederland werken met onze taalmethode Taal in beeld. En met succes. Deze scholen vroegen ons regelmatig om een vergelijkbare methode te ontwikkelen voor begrijpend en studerend lezen. En dat heeft geresulteerd in Lezen in beeld.

Wat is Leesstudio?

Leesstudio bestaat uit een activiteitenbox met leestaken en een website. De website biedt per schooljaar 12 nieuwe actuele leestaken over onderwerpen die afkomstig zijn uit het (Jeugd)journaal. Die onderwerpen worden beschreven in allerlei tekstsoorten. Ook worden ze gekoppeld aan actuele filmfragmenten op de site van het Jeugdjournaal. Leesstudio bevat verder leeswerkmappen, instructiebladen en een instructiehulpmiddel voor de op de pc en het digitale schoolbord.

Horen Lezen in beeld en Leesstudio bij elkaar?

Lezen in beeld en Leesstudio gaan uit van dezelfde leerstofopbouw. Het basisprogramma van Lezen in beeld doet dat op een methodegerichte manier: in 24 lessen passeert elk jaar alle leerstof op het gebied van begrijpend lezen. Leesstudio werkt minder methodegericht en meer tekstgericht. De leerlingen gaan 12 keer per jaar aan de slag met een nieuwe actuele leestaak. Deze bestaat uit een tekst, een leesopdracht en een werkopdracht. De leerlingen die het nodig hebben, krijgen extra instructie en begeleiding met behulp van de leeswerkmap en de digibordsoftware. Lezen in beeld en Leesstudio gaan uit van exact dezelfde leerstofopbouw en kunnen zowel samen als apart gebruikt worden.

Kan ik Leesstudio ook los gebruiken?

Ja, dat kan. Leesstudio is een pakket met (actuele) leestaken. Als u Lezen in beeld gebruikt, is Leesstudio een aanvullende pakket met plustaken. Wilt u niet werken met een begrijpend leesmethode, dan kunt u Leesstudio inzetten als zelfstandig begrijpend leesprogramma.

Waaruit bestaat het materialenpakket voor groep 4?

Het materialenpakket voor groep 4 is extra compact. Zo biedt Lezen in beeld in groep 4 ruimte voor technisch leesonderwijs. Goed technisch lezen is namelijk een voorwaarde voor goed begrijpend lezen. Het materialenpakket voor groep 4 bestaat uit een handleiding en werkboekjes.

 

Deel met anderen