Komt dyslexie door slecht onderwijs?

Bij onnodig veel kinderen is aangegeven dat ze dyslectisch zijn. Dat stelt hoogleraar Anna Bosman van de Radboud Universiteit in Nijmegen samen met twee andere hoogleraren. “Er wordt gewoon te weinig geoefend,” meent Bosman. “Kinderen moeten de spellingregels goed in hun hoofd hebben. Bijvoorbeeld dat een g-klank voor een 't' vrijwel altijd een 'ch' is en geen 'g'.” In de media is er veel aandacht voor de stellingname van de drie hoogleraren.

Stichting Dyslexie Nederland heeft in de herziene brochure 'Diagnose en behandeling van dyslexie' uitgangspunten gekozen die Veilig leren lezen kim-versie geïntegreerd aanbiedt.

  • Een sterke klank-letterkoppeling met verschillende zintuigen te verkennen
  • Het opbouwen van woordspecifieke kennis
  • De automatiseerlijn zoals die is uitgewerkt in Veilig leren lezen
  • Het trainen van de koppeling tussen lezen en spelling

Bekijk de korte filmpjes over de didactiek van Veilig leren lezen kim-versie.

In deze brochure wordt verwezen naar het basisuitgangspunt van Veilig leren lezen kim-versie: de sterke klank-tekenkoppeling én het opbouwen van woordspecifieke kennis.
“Behandelingen moeten, met andere woorden, niet alleen gericht zijn op het systematisch inzicht geven in de verbinding tussen tekens en klanken op alle niveaus, maar ook zo zijn opgebouwd, dat ze lezers aanzetten tot de ontwikkeling van duurzame woordspecifieke kennis (Geudens, Aerts, Van Kerckhove, Meersschaert, & De Brauwer, 2014). Die kennis over de spellingwijze, uitspraak, en betekenis van woorden kan weer helpen om nieuwe woorden te lezen die samengesteld zijn uit delen van bekende woorden.

Daarnaast wordt het belang van de koppeling en spelling hierin uitgelicht:
Geudens et al. (2014) geven terecht aan dat er op het gebied van spellen in het Nederlandstalige gebied minder effectstudies zijn dan voor het lezen. In ieder geval staat vast dat het goed is om lezen en spellen in samenhang te trainen, omdat spelling een cruciaal effect heeft op het inslijpen van verbindingen tussen fonemen en grafemen en daardoor het lezen sterk ondersteunt.

Benieuwd naar de nieuwste versie van Veilig leren lezen kim-versie? Vraag dan hier meer informatie aan. Meer informatie over Diagnose en behandeling van dyslexie verwijzen wij u door naar de brochure.

Deel met anderen