Lezen in beeld: een compacte methode

Lezen in beeld is een compacte en complete methode. De jaarplanning is helder, de blokindeling consequent en de lesopbouw weloverwogen. Met Lezen in beeld bereikt u zonder problemen maximale resultaten.

Heldere jaarplanning

Lezen in beeld biedt een jaarprogramma voor 34 schoolweken en is opgebouwd uit 8 blokken van 4 weken. Na blok 4 en 8 is er een breekweek. U kunt deze benutten als uitloopweek of de kinderen op een andere manier bezig laten zijn met lezen. In groep 4 is het programma extra compact. In 16 korte lessen werken de kinderen toe naar het beginniveau in groep 5.

Elk blok een thema

Een blok van Lezen in beeld beslaat standaard 4 weken. Elk blok heeft een eigen thema. Die thema's komen elk jaar - in dezelfde vaste volgorde - terug. Dat is voor de leerlingen heel herkenbaar. De thema's van Lezen in beeld:

  • blok 1: omgeving
  • blok 2: natuur
  • blok 3: reizen
  • blok 4: gevoel
  • blok 5: verhalen
  • blok 6: samen leven
  • blok 7: cultuur
  • blok 8: andere tijden

Drie basislessen, één toetsles

Alle blokken van Lezen in beeld zijn op dezelfde manier opgebouwd. De eerste 3 weken bevatten de basislessen; aan het begin van de vierde week is er een toetstaak. Lezen in beeld gaat uit van 1 basisles per week. U kunt dit aanvullen met 1 actuele les uit Leesstudio. Elk blok zet 1 leesstrategie centraal. De toetsles maakt duidelijk of kinderen de doelen van het blok hebben bereikt. Is dit niet het geval, dan maken ze in de vierde week een herhalingstaak. De andere leerlingen gaan aan de slag met plustaken.


Deel met anderen