Flexibel organiseren? Geen probleem!

Flexibel organiseren? Daarin is Lezen in beeld uitermate sterk. Extra lessen, gesplitste lessen, snel of langzaam werken? Met Lezen in beeld kan het. Ook het combineren van organisatievormen of werken met combinatieklassen is eenvoudig.

Extra uitdaging voor snelle leerlingen

Kiest u voor begeleid leren, dan duurt een Lezen in beeld-les ongeveer 45 minuten. Gaan leerlingen zelfstandig aan de slag, dan werken ze soms sneller. Toch zullen organisatorische problemen zich niet voordoen. Snelle leerlingen kunnen aan de slag met een plustaak uit Leesstudio of de woordenschatsoftware.

Lessen splitsen

Lezen in beeld gaat uit van 1 basisles per week. Wilt u die les verdelen over 2 lesmomenten, dan kan dat. U laat kinderen tijdens het eerste lesmoment werken aan de introductie, instructie en het begin van de verwerking. Tijdens het tweede lesmoment nemen ze de instructie nog eens door en werken ze verder aan de verwerking en de evaluatie en reflectie.

Extra lessen

Het splitsen van lessen is bij Lezen in beeld eenvoudig, maar het inroosteren van extra lessen ook. Per week is namelijk een extra, actuele les beschikbaar. Kinderen gaan daarin - in het verlengde van de leerstofopbouw van Lezen in beeld - aan de slag met actuele onderwerpen die het (Jeugd)journaal haalden. Deze lessen verschijnen wekelijks en horen bij Leesstudio. Als u wilt, kunt u zo elke week standaard 2 lessen begrijpend/studerend lezen inplannen. 1 om de leesstrategieën aan te leren en de andere om ze toe te passen.

Organisatievormen combineren

Zelfstandig leren of begeleid. Individueel, in groepjes of klassikaal. Met Lezen in beeld kunt u al deze verschillende organisatievormen toepassen én combineren. Hoe u leerlingen ook wilt laten werken, ze doorlopen dezelfde opdrachten en gebruiken dezelfde materialen. In welke mate er sprake is van mondelinge interactie bepaalt u zelf.

Klassen samenvoegen

Lezen in beeld is sterk in de uitgebreide mogelijkheden voor zelfstandig leren. Daardoor is de methode uitermate geschikt voor combinatieklassen of stamgroepen. U stemt de organisatie van uw lessen eenvoudig af op de behoeften van uw leerlingen. Ongeacht de jaargroep waarin ze werken.

Deel met anderen