Leerlingprestaties in beeld

Volop mogelijkheden om zelfstandig te leren. Hoe houdt u als leerkracht dan de vinger aan de pols? Lezen in beeld evalueert en toetst consequent: na elke les, na elk blok en over een langere termijn. Zo weet u precies hoe uw leerlingen presteren en weet u direct wanneer extra aandacht of uitdaging nodig zijn.

Elke les een terugkijkopdracht

Zijn de lesdoelen wel of niet bereikt? Lezen in beeld volgt het op de voet. Elke les eindigt met een terugkijkopdracht, waar kinderen zelf vastleggen wat ze hebben geleerd. De opdracht is ook een geschikt handvat om aan het einde van de les samen te bespreken wat de kinderen hebben geleerd.

Na elk blok een toets

Zijn de doelen van een blok wel of niet bereikt? Elke vierde week neemt Lezen in beeld een toetstaak af. De toetsopdrachten belichten alle leesvaardigheden die in de 3 basislessen aan bod zijn gekomen en sluiten nauw aan bij de toetswijze van het Cito. Sommige vragen en opdrachten hebben een algemeen karakter en toetsen bijvoorbeeld redeneervaardigheden.

Registratiebladen voor de leerkracht

Bij Lezen in beeld kunt u de toetsresultaten van uw leerlingen vastleggen op speciale registratiebladen. Deze bladen zijn opgenomen in het kopieerboek en presenteren meteen de adviesnorm bij de verschillende toetsopdrachten. Zo weet u direct welke vervolgactiviteiten nodig zijn: herhalingstaken of plustaken. De registratiebladen verschijnen ook online.

Toetsen op langere termijn

Voor toetsen op de langere termijn verwijst Lezen in beeld graag naar niet-methodegeboden toetsen (zoals die uit het Cito Leerling- en onderwijsvolgsysteem). Met deze toetsen gaat u na op welk niveau uw leerlingen begrijpend en studerend lezen en kunt u hun prestaties vergelijken met die van leeftijdgenoten.

Deel met anderen